เอาเด่! ใครกล้ามาหาเรื่องเราเดี๋ยวส่งพี่จางไปจัดการ! ฮี่ฮี่ >______<