take 2: dati ako yung ineenroll. ngayon ako na ang tagaenroll. :) /emoterang palaka #highschool #paulinian #SPC