@sahlena En mikrofiberduk att torka sadeln med. Bifogar bild.