Wagyu stuffed shishito w two sauces. They're having fun!