#MADDENNFL13 screenshot of @TimTebow (via @MYsportsPhotog) #JETS