Ano kayang uunahin kong panoorin mamayang gabi? Hhmm.. *isip, isip* Adrian wins! #monk #dawsonscreek