หลังจากอ.ชนินทร์แห่งเมดเจนแชร์รูปลุ้นกินอาหารญี่ปุ่นฟรี  .....อาจารย์อีกหลายท่านก็แชร์ตาม #โหดแม็กซ์