Här inne tvättas nog mycket hjärnor. #frikyrkomöte