Yo! Joe Jitzu, its a fucking basket ball, not an egg you #dumbfuck