(ว่าที่ลูกกราเซียส ยังไม่ได้ตั้งชื่อ นิสัยเหมือนโฮเอ็นเด๊ะ #แต่ดีกว่าหน่อย)