ห้องอาหารบารายที่ resorts_nangron
Phanomrungpuri hotel and resort at Nangrong,Buriram
http://www.phanomrungpuri.co.th
Tel.044-6322222