"who needs guns, when you can yoyo like a boss?" #SQK #CDC #NSF #AZZ #ethersec