Pantas yang perkasa adalah kekasihku - nyanyia ombak #PAT