Yak dipilih..dipilih.. #arisan at @SarOengCafe tag: @chikairsan @katiecocolew @intanselviana @siska_nciss