ซูโฮฮฮฮฮฮฮ ㅠㅠ คุณลีดขาาา ถึงจะเตี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นค่ะ!! โฮฮฮฮ #แสปมเอ็กซ์โซสู่ทวิต