LeBron James (@KingJames) of the @MiamiHEAT named 2011-12 KIA NBA Most Valuable Player, his 3rd #KIAMVP..