Voedsel verdelen over 29 patrouilles, random teveel uien geven (a) #dut #rsw