ปิงมอบโล่ก็ยังไม่ตื่น ต้องลุกไปปลุก ต้องลงไปส่งขึ้นแทค #โถ่ว #zp น้องกู 5555555555555555555.