Mycket cykling i nya Outside, bla artikel av undertecknad