Walang cold compress? Sagot ng bote na may yelo. #Toothache Saya ko pa -__- NOT!