Vi kan väl söka att det var ett bra drag att stanna hemma idag. Mvh Hon-som-fryser-under-två-duntäcken. #sjuk #ynklig