THIS. I WANT </3 abot kamay ko na kahapon eh. boset , ayaw ako bilhan.