With cello on Señorita! @MellowBravo @MidEastClub #bostonrock #iloveyou