#thefog consumes #chicago #skyline #brassmonkey #freeze #teh #ballsoff