Pataasin pa natin ang pag-trend ng #TheMorningRush! @rxtmr @ginoboi @delamarRX931 @chicogarcia