Abangan bukas sa #PrincessAndI :)) #KathLil <3 @TheKhalilRamos @bernardokath