si #esem at ang mahiwagang #kanin. si #chryss ang aming ina'y, si #veron na antukin, si #gee na bungisngis :)