Parang hindi pantay 'yung cups.. #Castle #minimalist