R.I.P. #1demaig #quinmorro tenen d 'anar darrera la senyera gent que a participat en estar com estem.