เมื่อกองทัพอนุญาตให้กลับบ้านได้ ดิฉันก็ขอนอนยาวหน่อยละกันนะ