Estany de la Cabana, més amunt del de Ratera. Tot el matí caient neu granulada, molt mala visibiilitat