آبگرفتگی در میدان امام حسین (ع) مشهد - #Iran : Flood hits Imam Hossein Sq. of Mashhad http://is.gd/0uwWbG