จุงกิรูปนี้ไม่ทนค่ะ!!!!!!!!!! กล้องมาละเดี๋ยวค่อยลงรูป (>_____<) 27042012 #joongki press con