Το εξώφυλλο τού #Economist | The rather dangerous Monsieur
#Hollande ▶