Saktong tanga lang na nabidet ko shorts at underwear ko... Huhu @patricemrsgn