ruang 3, selain peserta dan pengawas dilarang masuk ruang ujian