Kartini's day with anak pmr @sopiarstnt @aja74sri #tyara #laily #epoy #sella