Alles wordt in gereedheid gebracht voor brochurepresentatie vanavond. #laatstevoorbereidingen, 20.15 uur beginnen we..