#hartal e faka rastay rikshay ghurte sheiram lage... #dhaka