napaka'resourceful nina TOM and RYAN. HAHA. ang kanilang TABLE TENNIS. scorer si Myrtle :) #UBER2012