Hjärtat springer ett varv runt tornet, kommer in & säger att det är helt fantastiskt här. #guldhedstornet #fika