Mas gusto niyo ba si #Ryan para kay #Myrtle . Isa ka bang #TeamRytle . RT mo kung 00 :) #fb ~ 27