ภาพหลุด #GALAXYS3 จากวิดิโอตัวเป็น ๆ ก่อนจากที่วิดิโอจะถูกลบ แต่ ... #Engadget เร็วกว่าเก็บไว้ได้ #ittwt