Folk er fremdeles opptatt av miljø og klima. Full sal i @samfunnet. #miljødebatt