Bende op #station #santpoort noord. Door coll's zijn net enkele jongeren bekeurd.