#skbkalmar2012 höga mål för IT relaterade frågor #Kalmar #svepol