Someone tell Wyndon I'm fine for Wednesday #biggame #strapitup @EmyrPhillips2 @Shaunmarkjones @HolyNio23