Voor de oudjes: koning, keizer, admiraal...Kwisnie dat het nog bes tond. #duurzaam #popla