39 years old si Mama ng nanganak siya sakin O__O #birthcertificate