ตายอย่างสงบ ไปกินข้าวต้มฟรีกันได้เลย _ _ #HeIsMine